Báo giá dịch vụ cho thuê lều bạt

Lều di động dành cho nhóm du khách tổ chức cắm trại, nghỉ ngơi, thư giãn ngay tại khu sinh thái. Hiện tại Thiên Phú Lâm cung cấp đầy đủ các mẫu nhà gỗ, nhà bạt, lều di động và các phụ kiện phù hợp với nhu cầu của từng nhóm du khách. Bạn có thể thuê ngày hoặc thuê qua đêm đều được. Tham khảo bảng giá thuê lều di động và phụ kiện tại bảng dưới:

Nhà Bạt  >50 người Nhà                   500,000 Có dao động tùy thuộc vào số lượng tư trang, đồ đạc của khách. Qua đêm 1.000.000 có bóng điện và chăn gối.
Nhà Gỗ Nhà 300,000
Lều di động ( 2 -4 người ) Chiếc 100,000  Qua đêm 200,000 ( có 1 đèn or bóng điện và 1 bộ chăn gối)
Lều di động  ( 6 -8 người) Chiếc 150,000  Qua đêm 300,000 ( có 1 đèn or bóng điện và 2 bộ chăn gối)
Lều di động ( 10 người) Chiếc 200,000  Qua đêm 400,000 ( có 1 đèn or bóng điện và 3 bộ chăn gối)
Chăn gối Bộ 60,000
Võng Chiếc 15,000
Chiếu to Chiếc 50,000
Chiếu nhỏ Chiếc 30,000